Polityka Prywatności

Informacja przygotowana w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest PHU OGNIWO Adam Ladowski, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Marcinkowskiego 14b/7, zwane dalej Administratorem.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy sprzedaży, której jesteście stroną;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytania dotyczące naszej oferty;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda wyrażona w sklepie;
  4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  1. Administrator,
  2. pracownicy kancelarii prawnych w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  3. pracownicy organów i urzędów państwowych upoważnionych do sprawowania kontroli lub nadzoru nad działalnością Administratora.

OKRES PRZETWARZANIA

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

  1. 2 lata, licząc od dnia udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie;
  2. 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę;
  3. 10 lat, licząc od dnia, w którym miało miejsce zdarzenia będą ce podstawą roszczenia.

Wskazane powyżej okresy przetwarzania danych mogą zostać wydłużone, gdy przepisy szczególne o tym stanowią.

TWOJE PRAWA

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego właściwego do kontroli procesu przetwarzania danych osobowych - w przypadku Polski do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do tego, aby można było udzielić odpowiedzi na postawione pytanie, zrealizować zamówienie lub wystawić fakturę.

Jeśli Pańśtwa dane są przetwarzane na podstawie zgody mają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności prosimy kierować na adres emailowy Administratora ze-ogniwo@o2.pl.

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x